2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bilim Sınavı Uygulama Yerleri

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bilim Sınavı Uygulama Yerleri

 

Sıra

Anabilim/Anasanat Dalı

Tezli Yüksek Lisans Programları 28.09.2021

Doktora Programları  29.09.2021

1

Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Fakültesi 202 Numaralı Derslik Saat:11:00

 

2

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

Spor Bilimleri Fakültesi 132-133 Numaralı Derslik Saat:10:00

 

3

Arkeoloji Anabilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi 306 ve 304 Numaralı Derslik Saat:10:00

Fen Edebiyat Fakültesi 306 ve 304 Numaralı Derslik Saat:10:00

4

Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2 Kat 203 Numaralı Derslik Saat:15:00

 

5

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Ziraat Fakültesi ZF-201 Numaralı Derslik Saat:10:00

Ziraat Fakültesi ZF-202 Numaralı Derslik Saat:10:00

6

Batı Dilleri ve Edb. Anabilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat MY-Z-13  Numaralı Derslik Saat:10:00

 

7

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Spor Bilimleri Fakültesi 136-137 Numaralı Derslik Saat:10:00

 

8

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Mühendislik Fakültesi 201-203-205 Numaralı Derslik Saat:10:00

Mühendislik Fakültesi 201 Numaralı Derslik  Saat:10:00

9

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Fakültesi EDZ06 -EDZ07 Numaralı Derslik  Saat:10:00

 

10

Bitki Koruma Anabilim Dalı

Ziraat Fakültesi ZF-203 Numaralı Derslik Saat:10:00

Ziraat Fakültesi ZF-203 Numaralı Derslik  Saat:10:00

11

Biyoloji Anabilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi D-113(ED-K1-12), D-115(ED-K1-11) Numaralı Derslik Saat:10:00

Fen Edebiyat Fakültesi D-113(ED-K1-12), D-115(ED-K1-11) Numaralı Derslik  Saat:10:00

12

Disiplinlerarası Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Seminer Salonu Saat:15:00

 

13

Biyomühendislik Anabilim Dalı

Mühendislik Fakültesi Anabilim Dalı Seminer Salonu Saat:10:00

 

14

Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

Mühendislik Fakültesi Anabilim Dalı Seminer Salonu Saat:15:00

 

15

Disiplnlerarası Bölgesel Araş. Anabilim Dalı

Balkan Araştırmaları (Tezli Yüksek Lisans)  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Derslikleri (302-303-304-305) Saat:14:00

 

Ortadoğu  Araştırmaları (Tezli Yüksek Lisans) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Derslikleri (302-303-304-305) 15:00

 

16

Disiplnlerarası Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı

Mühendislik Fakültesi A Blok A-301Numaralı Derslik  saat: 15.00

 

17

Coğrafya Anabilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi A Blok 104 Numaralı Derslik  Saat:10:00

Fen Edebiyat Fakültesi A Blok 104 Numaralı Derslik Saat:10:00

18

Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Anabilim Dalı

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  (B4) Numaralı Derslik  Saat:10:00

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  (108)  Numaralı Derslik Saat:10:00

19

Çevre Mühendisliği ABD

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu (E124) Saat:10:00

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu (E124) Saat:10:00

20

Davranış Bilimleri Anabilim Dalı  (Disiplinlerarası)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2 Kat 201-202 Numaralı Derslik Saat:15:00

 

21

Disiplnlerarası Doğal Afetlerin Risk Yönetimi ABD

Jeofizik Mühendisliği Seminer Salonu 28.09.2021 saat 15.00

 

22

Disiplinlerarası Doğal Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dalı

Deniz  Bilimleri  ve  Teknolojisi  Fakültesi-Dardanos Dersliği saat : 15.00

 

23

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim  (Tezli Yüksek Lisans) Eğitim Fakültesi ED-K1(01-02-) Numaralı Derslik Saat:10:00

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Eğitim Fakültesi ED-K1(01) Numaralı Derslik  Saat:10:00

Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezli Yüksek Lisans) Eğitim Fakültesi ED-K1(03-04) Numaralı Derslik Saat:10:00

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Dktora Eğitim Fakültesi ED-K1(02) Numaralı Derslik  Saat:10:00

Eğitimin Felsefi,Sosyal ve Tarihi Temelleri (Tezli Yüksek Lisans) Eğitim Fakültesi ED-KZ (01) ED-K1(07) Numaralı Derslik Saat:10:00

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Eğitim Fakültesi ED-K1(-05-06) Numaralı Derslik Saat:10:00

 

24

Ekonometri Anabilim Dalı

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 105 ve 205 Numaralı Derslik  Saat 13:00

 

25

Disiplnlerarası Enerji Kaynakları ve Yönetimi ABD .

Mühendislik Fakültesi Ek Bina 208 Numaralı Derslik  Saat:15:00

Mühendislik Fakültesi Ek Bina 208 Numaralı Derslik Saat:15:00

26

Felsefe Anabilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi 315 Numaralı Derslik Saat:10:00

 

27

Felsefe ve Din Bilimleri A.B.D.

İlahiyat Fakültesi B-208  Numaralı Derslik Saat:10:00

İlahiyat Fakültesi  B-203 ve B-204 Numaralı Derslik  Saat:10:00

28

Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi 1.Kat D204-D205 Numaralı Derslik Saat:10:00

 

29

Fizik ABD .

Fen Edebiyat Fakültesi D-316 (ED-K3-10) Numaralı Derslik  Saat:10:00

Fen Edebiyat Fakültesi D-316 (ED-K3-10) Numaralı Derslik   Saat:10:00

30

Fizyoloji Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi Fizyoloji AD Salonları Saat:10:00

Tıp Fakültesi Fizyoloji AD Salonları Saat:10:00

31

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD .

Turizm Fakültesi Z01 Numaralı Derslik Saat:10:00

 

32

Gayrimenkul Geliştirme ABD  (Disiplinlerarası)

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 3. Kat, 341 Numaralı Derslik  15:00

 

33

Gıda Mühendisliği ABD

Mühendislik Fakültesi C102 Numaralı Derslik  Saat:10:00

Mühendislik Fakültesi C102 Numaralı Derslik  Saat:10:00

34

Disiplinlerarası Gıda Güvenliği ve Kalitesi Anabilim Dalı

Deniz  Bilimleri  ve  Teknolojisi  Fakültesi-Ege Dersliği Saat: 15.00

 

35

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

Müzik Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) Eğitim Fakültesi E Blok 5.Kat E-527 Seminer Sınıfı Saat:10:00

 

Resim İş Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)   Eğitim Fakültesi A Blok 1.Kat 08 Numaralı Derslik Saat:10:00

 

36

Harita Mühendisliği ABD

Mühendislik Fakültesi A-305 Numaralı Derslik  Saat:10:00

 

37

Hemşirelik Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Safiye Hüseyin Elbi Konferans Salonu, D 202,D205 Numaralı Derslik Saat:10:00

 

38

İktisat Politikası (SBF) Anabilim Dalı

ÇOMÜ-Siyasal Bilgiler Fakültesi (2. Kat) 203 ve 204    Numaralı Derslik  Saat:10:00

 

39

İktisat Anabilim Dalı

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  B3 Numaralı Derslik , Saat:13:00

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   B3  Numaralı Derslik , Saat:13:00

40

İnşaat Mühendisliği ABD .

Mühendislik Fakültesi C-04 Numaralı Derslik Saat:10:00

 

41

İş Sağlığı ve Güvenliği ABD  Disiplnlerarası

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 1 Kat 103-104 Numaralı Derslik Saat:15:00

 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ÇOMİSGAM Dersliği Saat:15:00

42

İşletme (B.İ.İ.B.F) Anabilim Dalı

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (B1), (B2) ve (B3) Numaralı Derslik  Saat: 10:00

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (B1), (B2) ve (B3) Numaralı Derslik  Saat: 10:00

43

İşletme (S. B.F.) Anabilim Dalı

Uluslararası İşletmecilik (Tezli Yüksek Lisans)  Siyasal Bilgiler Fakültesi SBF-302-303 Numaralı Derslik Saat: 10:00

Uluslararası İşletmecilik Siyasal Bilgiler Fakültesi SBF-302-303Numaralı Derslik  Saat: 10:00

Yönetim ve Organizasyon (Tezli Yüksek Lisans)  Siyasal Bilgiler Fakültesi SBF-302-303 Numaralı Derslik Saat: 13:00

Yönetim ve Organizasyon  Siyasal Bilgiler Fakültesi SBF-302-303 Numaralı Derslik Saat: 13:00

44

Jeofizik Mühendisliği ABD .

Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Seminer Salonu Saat :10.00

 Jeofizik Mühendisliği Seminer Salonu Saat 10.00

45

Jeoloji Mühendisliği ABD

Mühendislik Fakültesi 215 Numaralı Derslik  Saat :10.00

Mühendislik Fakültesi 215 Numaralı Derslik Saat :10.00

46

Disiplinlerarası Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 1 Kat 101-102 Numaralı Derslik Saat:15:00

 

47

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi  2 Numaralı Poliklinik Saat :10.00

Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi 2 Numaralı Poliklinik Saat :10.00

48

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı .

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 3 Kat  (B.302), (B.303),  (B.304) ve  (B.305) Numaralı Derslik Saat:10:00

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 3 Kat   (B.302)  ve (B.303) Numaralı Derslik Saat 10.00

49

Kimya ABD

Fen Edebiyat Fakültesi D-213(ED-K2-12), D-214(ED-K2-9), D-215(ED-K2-11), D-216(ED-K2-10) Numaralı Derslik  Saat:10:00

Fen Edebiyat Fakültesi D-213(ED-K2-12), D-214(ED-K2-9), D-215(ED-K2-11), D-216(ED-K2-10) Numaralı Derslik Saat 10.00

50

Kimya Mühendisliği ABD

Mühendislik  Fakültesi  Ek  bina  208 Numaralı Derslik saat: 10.00

Mühendislik Fakültesi Ek bina 208 Numaralı Derslik saat: 10.00

51

Disiplinlerarası Kültürel Miras Yönetimi Anabilim Dalı .

Deniz  Bilimleri  ve  Teknolojisi  Fakültesi-Marmara Dersliği saat :15.00

 

52

Maden Mühendisliği ABD .

Mühendislik Fakültesi Ek bina 311 Numaralı Derslik saat: 10.00

 

53

Maliye Anabilim Dalı

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (106) ve  (107) Numaralı Derslik saat: 10.00

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  (106) ve (107) Numaralı Derslik saat: 10.00

54

Matematik ABD

 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonu Saat:10:00

 

55

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Fen Bilgisi (Tezli Yüksek Lisans) Eğitimi Eğitim Fakültesi Z-04 / Z-05 Numaralı Derslik Saat :10.00

Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Eğitim Fakültesi K-3 / 14 Numaralı Derslik Saat :10.00

Kimya Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) Eğitim Fakültesi Z-02 / Z-03 Numaralı Derslik Saat :13.00

 

56

Disiplinlerarası Medya ve Kültürel Çalışmalar A.B.D.

İletişim Fakültesi 352 ve 353 Numaralı Derslik Saat : 15.00

İletişim Fakültesi 352 ve 353 Numaralı Derslik Saat : 15.00

57

Müzik Anasanat Dalı

Eğitim Fakültesi (Anafartalar  Kampüsü)  E  Blok  Devlet Konservatuvarı 3.Kat Solfej Dersliği Saat:10:00

 

58

Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD .

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Seminer Salonu Saat:10:00

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Seminer Salonu Saat:10:00

59

Osmanlı Arkeolojisi Anabilim Dalı . (Disiplinlerarası)

Fen Edebiyat Fakültesi 103 Numaralı Derslik Saat:15:00

Fen Edebiyat Fakültesi 103 Numaralı Derslik Saat:15:00

60

Peyzaj Mimarlığı ABD 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 3. Kat  341 Numaralı Derslik Saat:10:00

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 3. Kat  341 Numaralı Derslik Saat:10:00

61

Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

İletişim Fakültesi Derslik 352 ve 353 Saat : 10.00

 

62

Resim Ana Sanat Dalı

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2.Kat 247 Numaralı Derslik Saat : 10.00

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2.Kat 247 Numaralı Derslik Saat : 10.00

63

Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı . (Disiplinlerarası)

İlk ve Acil  Yardım Tezli Yüksek : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Toplantı Salonu Saat: 15.00

 

64

Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Fakültesi 201 Numaralı Derslik Saat 15:00

 

65

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi 313 ve 314 Numaralı Derslik Saat10:00

Fen Edebiyat Fakültesi 313 ve 314 Numaralı Derslik Saat 10.00

66

Seramik Ana Sanat Dalı

Güzel Sanatlar Fakültesi 111 Numaralı Derslik Saat:10:00

 

67

Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

Turizm Fakültesi Bilim sınavı 103 Numaralı Derslik Saat10:00

 

68

Siyaset Bil. ve Kamu Yön. A.B.D.

Siyasal Bilgiler Fakültesi (2. Kat)  201- 202 Numaralı Derslik Saat10:00

Siyasal Bilgiler Fakültesi (2. Kat)  201-Numaralı Derslik Saat 10.00

69

Sosyoloji Anabilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi E-D-K1-10 (D-108) Numaralı Derslik Saat10:00

Fen Edebiyat Fakültesi E-D-K1-10 (D-108) Numaralı Derslik Saat10:00

70

Spor Bilimleri Anabilim Dalı  (Disiplinlerarası)

 

Spor Bilimleri Fakültesi 231  Numaralı Derslik Saat 10.00

71

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Spor Bilimleri Fakültesi 231  Numaralı Derslik Saat10:00

 

72

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD .

Deniz  Bilimleri  ve  Teknolojisi  Fakültesi Bosphorus Dersliği Saat10:00

Deniz  Bilimleri  ve  Teknolojisi  Fakültesi Bosphorus Dersliği Saat 10.00

73

Su Ürünleri Temel Bilimler ABD

Deniz  Bilimleri  ve  Teknolojisi  Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Marmara Dersliği Saat10:00

Deniz  Bilimleri  ve  Teknolojisi  Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Marmara Dersliği Saat 10.00

74

Su Ürünleri Yetiştiriciliği ABD .

Deniz  Bilimleri  ve  Teknolojisi  Fakültesi Dardanos Dersliği Saat10:00

Deniz  Bilimleri  ve  Teknolojisi  Fakültesi Dardanos Dersliği Saat 10.00

75

Tarım Ekonomisi ABD

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ZF-113  Saat10:00

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ZF-113 Numaralı Derslik Saat 10.00

76

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği ABD .

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Çizim Salonu'nu Saat10:00

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Çizim Salonu'nu Saat 10.00

77

Tarımsal Biyoteknoloji ABD

Ziraat Fakültesi 2. kat ZF-204 nolu Saat10:00

Ziraat Fakültesi 2. kat ZF-204 nolu Derslik Saat 10.00

78

Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD .

Ziraat Fakültesi Prof.Dr. Hakan Turhan Dersliği  Saat 10.00

 Ziraat Fakültesi Prof.Dr. Hakan Turhan Dersliği Saat 10.00

79

Tarih Anabilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi 104 Numaralı Derslik Saat:10:00

Fen Edebiyat Fakültesi 104 Numaralı Derslik Saat:10:00

80

Tarla Bitkileri ABD

Ziraat Fakültesi ZF-205 Numaralı Derslik Saat10:00

Ziraat Fakültesi ZF-205 Numaralı Derslik Saat 10.00

81

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Okul Öncesi (Tezli Yüksek Lisans)  Eğitim Fakültesi B Blok 3. Kat EDK-3
 (09-10-11 Nolu Salonlar) Saat:10:00

Okul Öncesi Doktora Eğitim Fakültesi B Blok 3. Kat EDK-3
 (09-10-11 Nolu Salonlar) Saat:10:00

Sınıf Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)  Eğitim Fakültesi B Blok 3. Kat EDK -3-
(09-10-11 Nolu Salonlar) Saat:13:00

Sınıf Eğitimi Doktora
 Eğitim Fakültesi B Blok 3. Kat EDK -3-
(09-10-11 Nolu Salonlar) Saat:13:00

82

Temel İslam Bilimleri. Anabilim Dalı

Temel İslam Bilimleri  (Tezli Yüksek Lisans) İlahiyat Fakültesi D-106 ve D-006  Numaralı Derslik Saat:10:00

Temel İslam Bilimleri (Doktora Programı)İlahiyat Fakültesi D-011 Numaralı Derslik Saat:10:00

İslam Hukuku  (Tezli Yüksek Lisans) İlahiyat Fakültesi D-005  Numaralı Derslik Saat:13:00

 

Tefsir (Tezli Yüksek Lisans) İlahiyat Fakültesi  D-010  Numaralı Derslik Saat:13:00

 

83

Tıbbi Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı .

 Tıp Fakültesi Konferans Salonu Saat:15:00

 Tıp Fakültesi Konferans Salonu Saat:15:00

84

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Alper AKÇALI'nın  odasında  hazır  olmaları  gerekmekte  olup,  sınav  Tıp  Fakültesinin  salonlarında yapılacaktır.Saat10:00

 

85

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD

Ziraat Fakültesi zemin kat Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Kartoğrafya Laboratuvarında Saat10:00

Ziraat Fakültesi zemin kat Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Kartoğrafya Laboratuvarında Saat 10.00

86

Turizm İşletmeciliği A.B.D.

Turizm İşletmeciliği (Tezli Yüksek Lisans)  Turizm  Fakültesi  2. Kat 201 Numaralı Derslik Saat: 10.00

Turizm  Fakültesi  2. Kat 201 Numaralı Derslik Saat: 10.00

87

Sağlık Turizmi (Tezli Yüksek Lisans) Turizm  Fakültesi  2. Kat 201 Numaralı Derslik Saat: 13.00

 

88

Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D.

Fen Edebiyat Fakültesi 110 Numaralı Derslik Saat 10.00

Fen Edebiyat Fakültesi 110 Numaralı Derslik Saat 10.00

89

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı 

Coğrafya Eğitimi: Eğitim Fakültesi Zemin Kat B-3 Blok Z-08 ve 09 Numaralı Derslik Saat 10.00

 

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi (Tezli Yüksek Lisans)  Eğitim Fakültesi 1. Kat B-4 Blok K1-16 Numaralı Derslik Saat 10.00

 

Türkçe Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) Eğitim Fakültesi 3. Kat B-4 Blok 17 ve 18 Numaralı Derslik Saat 10:00

 

90

Uluslararası İlişkiler A.B.D.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  201-202 Numaralı Derslik Saat:10.00

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  203 Numaralı Derslik Saat:10.00

91

Uluslararası Tic. ve Lojistik A.B.D.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi  1.Kat D206-D207 Numaralı Derslik Saat10:00

 

92

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri ABD

Fen Edebiyat Fakültesi D-315(ED-K3-11) Numaralı Derslik Saat10:00

 

93

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1.kat Toplantı Salonu Saat 10:00

İngiliz Dili Eğitimi (Doktora) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1.kat Toplantı Salonu  Saat 10.00

Japon Dili Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)

Eğitim Fakültesi K1-09 ve K-10 Saat: 13:00

 

94

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Yönetim Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı Saat Biga İİBF  B3  Numaralı Derslik 14:00

 

Sosyal ve Ekonomik Veri  Analizi Tezli Yüksek Lisans Biga İİBF  105  ve  205 Numaralı Derslik saat: 15.00

 

95

Zootekni ABD

Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Etkinlikler Odası Saat:10:00

Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Etkinlikler Odası Saat:10:00

96

Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı

Deniz  Bilimleri  ve  Teknolojisi  Fakültesi-Akdeniz Dersliği saat: 10:00

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)