2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü Programlarında Uygulanacak Olan Eğitim-Öğretim Şekilleri

Üniversitemiz Senatosu'nun 18.02.2020 tarihli ve 04 sayılı toplantısında alınan Senato Kararı çerçevesinde; 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Anabilim/Anasanat Dallarının görüşleri doğrultusunda; Enstitümüz Lisansüstü programlarında yürütülecek olan Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin Uzaktan, Yüz yüze veya her ikisinin birlikte uygulanabildiği Karma yöntemlerle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 


Bu kapsamda 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü programlarında uygulanacak olan Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin Eğitim-Öğretim şekilleri hakkında hazırlanan tablo aşağıdaki gibidir.

 

Anabilim Dalı Program Öğretim Şekli Öğretim Şekli KARMA Olan Programların Ders Bazında Öğretim Şekilleri
Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Arkeoloji Doktora Programı ONLINE -
Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Askeri Tarih Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim ONLINE -
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim  ONLINE -
Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Balkan AraştırmalarıTezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Ortadoğu Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Görmek için Lütfen Tıklayınız KARMA
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE Sınavlar Yüz Yüze yapılacaktır.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim    
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim  ONLINE -
Davranış Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Davranış Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Felsefe Anabilim Dalı Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı ONLINE -
Dinler Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Gastronomi ve Mutfak Sanatları  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
İktisat Anabilim Dalı (SBF)  İktisat Politikası(SBF) KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
İktisat Anabilim Dalı (BİİBF) İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı  KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim
İktisat Doktora Programı
İşletme Anabilim Dalı (BİİBF)  İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı ONLINE -
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim ONLINE -
İşletme Doktora Programı ONLINE -
Endüstri Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim ONLINE -
İşletme (SBF) Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Uluslararası İşletmecilik Doktora Programı KARMA
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA
Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı KARMA
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı KARMA
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim KARMA
Kamu Yönetimi Doktora Programı KARMA
Maliye Anabilim Dalı Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Maliye Doktora Programı ONLINE -
Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim ONLINE -
Medya ve Kültürel Çalışmalar Doktora Programı ONLINE -
Osmanlı Arkeolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Osmanlı Arkeolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE  -
Osmanlı Arkeolojisi Doktora Programı ONLINE -
Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim ONLINE -
Resim Anasanat Dalı Resim Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Resim Sanatta Yeterlik Programı ONLINE -
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans %30 İngilizce ONLINE -
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Sanat Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Sanat Tarihi Doktora Programı ONLINE -
Seramik Anasanat Dalı Seramik Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Seyahat işletmeciliği ve Turist Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Turist Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim ONLINE -
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim KARMA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı KARMA
Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA
Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Sosyoloji Doktora Programı ONLINE -
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Spor Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans programı    
Tarih Anabilim Dalı Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Tarih Doktora Programı ONLINE -
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı ONLINE -
İslam Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı     
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim    
Turizm İşletmeciliği Doktora Programı ONLINE -
Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı    
Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim    
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı ONLINE -
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı ONLINE -
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim  ONLINE -
Sosyal ve Ekonomik Veri Analizi Tezli Yüksek Lisans Programı  ONLINE -
Yönetim Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim  ONLINE -
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı YÜZ YÜZE -
Bahçe Bitkileri Doktora Programı    
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

ONLINE

(Yüksek Lisans ve Doktora programındaki Uzmanlık Alan Dersi YÜZ YÜZE)

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
Bitki Koruma Anabilim Dalı Bitki Koruma Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Bitki Koruma Doktora Programı KARMA
Biyoloji Anabilim Dalı Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Biyoloji Doktora Programı KARMA
Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı(İngilizce)(Disiplinlerarası) Biyomoleküler Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Biyomühendislik Anabilim Dalı Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı  ONLINE -
Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı  ONLINE -
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Coğrafi Bilgi Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Çevre Mühendisliği Doktora Programı KARMA
Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Enerji Kaynakları ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Enerji Kaynakları ve Yönetimi Doktora Programı YÜZ YÜZE -
Fizik Anabilim Dalı Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Fizik Doktora Programı  KARMA
Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Gayrimenkul Geliştirme Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Gıda Mühendisliği Doktora Programı KARMA
Harita Mühendisliği Anabilim Dalı  Harita Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
İş Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  İş Güvenliği Tezli Yüksek Lisans KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı KARMA
Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Jeofizik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Jeofizik Mühendisliği Doktora Programı ONLINE -
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Jeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Jeoloji Doktora Programı KARMA
Kimya Anabilim Dalı Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA

Görmek için Lütfen Tıklayınız

Kimya Doktora Programı KARMA
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Matematik Anabilim Dalı Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Matematik Doktora Programı ONLINE -
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (İngilizce) Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce ONLINE -
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı ONLINE  
Su Ürünleri Anabilim Dalı Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı    
Su Ürünleri Doktora Programı    
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Doktora Programı KARMA
Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Su Ürünleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce    
Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı Su Ürünleri Temel Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Su Ürünleri Temel Bilimler Doktora Programı KARMA
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Doktora Programı KARMA
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tarım Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Tarım Ekonomisi Doktora Programı KARMA
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Tarımsal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Tarımsal Yapılar ve Sulama Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Tarımsal Yapılar ve Sulama Doktora Programı ONLINE -
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı

ONLINE

(Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer Dersleri Hariç)

Görmek için Lütfen Tıklayınız
Tarla Bitkileri Doktora Programı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Doktora Programı KARMA
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Zootekni Anabilim Dalı Zootekni Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Zootekni  Doktora Programı ONLINE -
Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı(Disiplinlerarası) Afet Eğitimi ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim ONLINE -
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Doktora Programı  

 

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim ONLINE -
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı ONLINE -
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı ONLINE -
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uzaktan Öğretim ONLINE -
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim ONLINE -
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim ONLINE -
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Resim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı ONLINE -
Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uzaktan Eğitim ONLINE -
Sınıf Eğitimi Doktora Programı ONLINE -
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Tarih Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE
Türkçe Eğitimi Doktora Programı ONLINE
Yabancı Dil Olarak Türkçe'nin Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Japon Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı ONLINE -
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Fizyoloji Doktora Programı KARMA
Antranörlük Eğitimi Anabilim Dalı Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı  ONLINE -
Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Perfüzyon Tezli Yüksek Lisans Programı    
Perfüzyon Doktora Programı    
Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İlk ve Acil Yardım Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı    
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim    
Spor Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Spor Bilimleri Doktora Programı  ONLINE -
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -
Tıbbi Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tıbbi Sistem Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı KARMA Görmek için Lütfen Tıklayınız
Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Doktora Programı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı    
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  YÜZ YÜZE -
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı  Tıp Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ONLINE -

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)