100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 9.Çağrı 2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kontenjanları

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI 9.ÇAĞRI

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJANLARI

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Alanı

Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)

Kontenjan Sayısı

Tahsis Edilecek Anabilim Dalı

Başvuracak Adaylarda Aranacak Şartlar

1

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak

2

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı veya Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Alanı

Deprem Çalışmaları (Sismik İzolasyon Yöntemleri, Depreme Dayanıklı Malzeme Teknolojileri, Entegre Teknolojiler, Pratik Güçlendirme Teknolojileri, Jeofizik Çalışmalar-Diri Fayların Tespiti, Deprem Risk Çalışmaları, Zemin Yapısının Tespitine Yönelik Çalışmalar, Deprem Yapı Sönümleyicileri, Yapı Operasyonel Modal Testler, Deprem Erken Uyarı Sistemleri, Tsunami Erken Uyarı Sistemleri, IoT Tabanlı Akıllı Deprem Uyarı Sistemleri dahil)

Kontenjan Sayısı

Tahsis Edilecek Anabilim Dalı

Başvuracak Adaylarda Aranacak Şartlar

3

Jeofizik Mühendisliği

-

Konuyla ilgili başvuru kuralları ve süreci, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından takip edilecektir.

BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri

İlk defa doktora programına başvuracaklar için:

Doktora programında kayıtlı öğrenciler için:

 

17-22 Mart 2021

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

(Başvurular elden alınacaktır)

Sınav Tarihi ve Sınav Yeri

Başvuranların değerlendirilmesi ve Mülakat Sınavı

Sınav Tarihi

23 Mart 2021 Salı

Saat: 14.00

Sınav Yeri

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 

Toplantı Salonu

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

 24 Mart 2021 Çarşamba

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Web Sayfası

Kesin Kayıt Tarihi

25-26 Mart 2021

Perşembe/Cuma

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Öğrenci Burs Başvuru Şartları

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

ç) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.

e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

f) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

g) Halihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda 100/2000 YÖK Doktora bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez.

Ekler

100-2000 Doktora Bursu Başvuru Formu.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)