100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 10.Çağrı 2021/2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kontenjanları

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI 10.ÇAĞRI

2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLARI

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Alanı

Somut Olmayan Kültürel Miras

Kontenjan Sayısı

Anabilim Dalı

Başvuracak Adaylarda Aranacak Şartlar

3

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği, Turizm Rehberliği, Kültürel Miras Yönetimi, Kültürel Miras ve Kültür Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programlarında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Alanı

Akıllı Enerji Sistemi

Kontenjan Sayısı

Anabilim Dalı

Başvuracak Adaylarda Aranacak Şartlar

3

Disiplinlerarası Enerji Kaynakları ve Yönetimi

Enerji, Enerji Teknolojileri, Enerji Kaynakları ve Yönetimi ve ilgili Mühendislik veya Fen Bilimleri alanlarında yüksek lisans yapmış olmak

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Alanı

Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil)

Kontenjan Sayısı

Anabilim Dalı

Başvuracak Adaylarda Aranacak Şartlar

3

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama veya Tarımsal Biyoteknoloji alanlarında  Yüksek Lisans yapmış olmak

Tarımsal Biyoteknoloji

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Alanı

Deniz Ekosistemlerinin Sürdürülebilirliği (Denizel müsilaj, Biyoçeşitlilik, Rezervlerin Korunması, Hassas ve Koruma Alanlarının Belirlenmesi, Deniz Kirliliği, Kıyısal Alan Tahribatı dahil)

Kontenjan Sayısı

Anabilim Dalları

Başvuracak Adaylarda Aranacak Şartlar

3

Su Ürünleri Temel Bilimler

Su Ürünleri Temel Bilimler veya Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi veya Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Biyoloji

Konuyla ilgili başvuru kuralları ve süreci, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından takip edilecektir.

 

BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri

 01-05 Ekim 2021

 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

(Başvurular elden alınacaktır)

Sınav Tarihi 

 07 Ekim 2021 Perşembe

Saat :11.00

Sınav Yeri: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 201/202/203 (2. Kat)

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

 08 Ekim 2021

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

lee.comu.edu.tr

Kesin Kayıt Tarihi ve Yeri

11 Ekim 2021

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

BAŞVURU EVRAKLARI

1- Başvuru Formu

2- ALES sonuç belgesi (En az 55/ İlgili Doktora alanında kabul edilen alanda)                         

3- Yabancı Dil Belgesi (En az 55) (YÖKDİL, YDS, E-YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dil sınavlar)

4- Resmi onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) *

5- Lisans ve Yüksek Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği

6- Kayıtlı Doktora Öğrencisi ise öğrenci Belgesi ve Doktora Not Dökümü (Resmi onaylı)

7- Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde)

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi                             

Not : * Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların, tezli yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine; 4,00 üzerinden en az 2,75 (70/100) yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

 

Öğrenci burs başvuru şartları

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak.

ç) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.

e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.

f) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak

g) Halihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda 100/2000 YÖK Doktora bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez.

Ekler

100-2000-Doktora Bursu Basvuru Formu.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)