Fen Bilimleri Alanı Tez İşlemleri

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEZİ JÜRİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Tarafından Yapılacak İşlemler için tıklayınız.

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge için tıklayınız.

Tez kapağı ÖSEM'de bulunan Üniversite Kooperatifi'nden temin edilecektir.

Mezuniyet için gerekli olan belgeler ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ekinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir. Tez Teslim Formu ve teslim edilecek belgeler aşağıda bulunmaktadır. Belgeler Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirildikten sonra mezuniyet onaylanmış olacaktır.

1. 2 Adet Ciltlenmiş Tez (Enstitüye verilecektir)

2. Tez için "Tez Veri Giriş Formu" (3 Adet) 

Bu Form için http://tez2.yok.gov.tr/ adresinde Oturum Aç kısmından üye olunarak giriş yapılacak, Tez Merkezi bölümünden Tez Veri Giriş Formunu doldurduktan ve kaydettikten sonra bu sayfadan 3 Adet çıktı alınacak ve Enstitümüze teslim edilecektir. 

3. Özetler, sayfa başında tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek Türkçe ve İngilizce olmak üzere hazırlanmalıdır. (2 Adet)  
4. İzin Formları       
5. Transkript İstem Dilekçesi
6. Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçesi 
7. Öğrenci Kimliği
8. 3 Adet Fotoğraf
9. Diploma Ücreti olarak 30,00 TL (Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Şubesi TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03 No'lu Hesaba veya Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01 No'lu Hesaba Yatırılıp, Dekont Enstitüye Teslim Edilecektir.)
10. Tez Teslim Formu
11. Tezin ve Madde 4'te word formatında hazırlanan özetlerin Kayıtlı Olduğu 2 adet CD

  • Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır. Örnek: 39807.pdf
  • Hazırlanan CD'ler 19 cm X 13,5 cm Ebadında Siyah Plastik DVD Kutusuna yerleştirilecek ve DVD kutusu dış kapağı düzenlenerek teslim edilecek.
  • Yüksek Lisans DVD Kutusu 
  • Doktora DVD Kutusu   
  • Yüksek Lisans CD etiketi  
  • Doktora CD etiketi   

12. Tez İnceleme Formu

13. Tez Jürisine Teslim Tutanağı 

NOT: Tez teslimi yapacak öğrencilerimiz, tez çıktısını (spiralli şekilde) tez başlığını enstitümüz öğrenci işlerine kontrol ettirip, onay aldıktan sonra ciltleme işlemini yaptıracaklardır.
     
NOT: Ayrıca Tez Savunma Sınavına giren jüri üyelerine, öğrenci tarafından her jüri üyesine tezlerden 1 örnek ayrı ayrı elden teslim edilmesi gerekmektedir.
      
Yönetmeliğimizin ilgili maddesi gereğince tez sınavında başarılı olanların, yukarıda belirtilen tüm evrakları ve tez çalışmasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 AY İÇERİSİNDE enstitümüze Anabilim Dalı Başkanlığı üst yazısı ekinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
      
Formların hepsi Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Bilgisayar ortamında doldurulmayan evraklar alınmayacaktır.

 

Ekler

APA altıkuralları.pdf
cd_etiketi.docx
dvd_kutusu.docx
Fen Bilimleri TEZ ŞABLONU.docx
Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçesi.doc
İzin Formları.doc
Özet.docx
Tez İnceleme Formu.docx
Tez Jürisine Teslim Tutanağı.doc
Tez Teslim Formu.doc
Transkript İstem Dilekçesi.doc