Eğitim Bilimleri Alanı Tez İşlemleri

TEZLERİN TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Tezinizi Enstitüye teslim etmeden önce lütfen aşağıdaki maddelere göre kontrol ediniz.

1

   Tezlerin başlıkları ve özet (abstract) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir.

2

   Özetler, sayfa başında tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek biri Türkçe olmak üzere iki dilde 400'şer kelimeyi geçmeyecek ya da bir sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

3

   Tezler, tezin teslim edildiği enstitü ve üniversite ismini, tez başlığını, kimin tarafından teslim edildiğini, tez savunma tarihini, tez danışmanı ve diğer jüri üyelerinin isimlerini içeren "Tez onay sayfası"nı mutlaka içermelidir.

Önemli Not: Belgeyi indiriniz, ilgili alanları doldurduktan sonra "Word Programında" yukarıdaki menüden "Gözden Geçir" 'e tıklayınız, daha sonra "Biçimlendirmeyi Kısıtla" butonun tıklayınız, sağ köşede çıkan menüde "Düzenleyebileceğim Bölgeyi Vurgula" onayını kaldırdıktan sonra çıktı alınız.

4

 Her tez için "Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu doldurulmuş olmalıdır. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresinden ulaşabilirsiniz.

5

   Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu doldurulup kaydedildikten sonra sistem tarafından referans numarası verilecektir. Bu numarayı tezinizin onay sayfasına yazmalı ve cd nizi hazırlarken bu numarayı kullanmalısınız. Bu sayfadan 3 Adet çıktı alınacak imzalanarak Enstitümüze teslim edilecektir.

6

   Bilimsel Araştırma Projelerinden destek alarak tezini tamamlayan öğrencilerimiz tez iç kapağına "Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmiştir." ve "Proje No: ..........." yazacaktır.

7

   Siyah Bez Cilt yapılmış üzerine ve yanına istenilen bilgilerin yazılmış olduğu 2 Adet TEZ (Tez Ön Kapak Formatı-Tez Cilt Sırtı Formatı)

8

   Tez ve özet sayfalarını pdf dosyası olarak içeren 2 adet CD

   Dosyaları aşağıdaki şekilde isimlendiriniz.

   Referansno_tez.pdf

   Referansno _ozet_tr.pdf

   Referansno _ozet_en.pdf

   Referansno_ekler.rar

9

   * CD' LERİN HAZIRLANMASI

Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır.

10

   Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.

11

   Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfaları her biri ayrı pdf dosyası olarak ayrıca CD'de yer alacaktır

12

   Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.

13

   Tez ve özet sayfalarını pdf dosyası olarak içeren 2 adet cd. Hazırlanan CD'ler Etiketlenerek 19 cm X 13,5 cm Ebatlarında Siyah Plastik DVD Kutusuna yerleştirilecek ve CD kutusu dış kapağı düzenlenerek teslim edilecek.

14

   Tez onay sayfasında jüri üyeleri imzaları dışında yer alan tüm bilgiler bilgisayarda doldurulacaktır.

15

   Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.

16

   Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formunda ve özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD'de yer alması gerekmektedir.

    İstenen Formatlar:

   i- Resim Formatları

   Resim dosyaları aşağıda verilen formatlardan biriyle hazırlanacaktır.

   GIF (.gif) PDF (.pdf) TIFF (.tiff) JPEG (.jpeg)

   ii- Görüntü Formatları

   MPEG (.mpg), Quick Time - Apple (.mov), Audio Video Interleaved - Microsoft (.avi)

   iii-Ses Formatları

   Wav (.wav), MIDI (.midi), MP3 (.mp3)

17

   Tez İnceleme Formu, öncelikle öğrencinin tez danışmanı tarafından, daha sonrasında ise ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yener PAZARCIK tarafından doldurulmalıdır.

18

   Tez Teslim Formu eksiksiz bir şekilde teslim edilmelidir. 

19

   İlişik Kesme formu hazırlanarak Tez Teslim Formuna eklenecektir.    

20

   Tez görevlimizce teziniz ve CDlerinizin kontrolü yapılacak eğer sorun yok ise tez merkezine tezinizi yükleyecektir.

   Tez görevlimizce işleminiz tamamlanmasının ardından mezuniyet işlemleriniz başlatılacaktır.

   Tez tesliminizi tamamlamadan mezuniyet belgesi almanınız mümkün değildir.

21

 Enstitümüz Yabancı Uyruklu Öğrencileri Mezuniyet İşlemleri Esnasında Türkiye Mezunları Bilgi Formunu Doldurmaları gerekmektedir.

22  Tez Jürisine Teslim Tutanağı

 

Ekler

cd_etiketi.docx
dvd_kutusu.docx
Eğitim Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu.pdf
Tez Cilt Sırtı Formatı.docx
Tez İnceleme Formu.docx
Tez Jürisine Teslim Tutanağı.doc
Tez Ön Kapak Formatı.pdf
Tez Onay Sayfası.docx
Tez Teslim Formu.docx