Etik Kurul

Araştırma projelerini ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Etik Kurulu incelemesine sunmak isteyen araştırmacıların başvuru dosyalarını ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Başvuru dosyasının iki basılı ve imzalı örneği ve bir dijital (CD-DVD) örneği teslim edilmelidir. Başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler yer almalıdır:

 

1. Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.

2. Araştırma Bilgi Formu için lütfen tıklayınız.

3. Etik Değerlendirme Formu için lütfen tıklayınız.

4. Taahhütname için lütfen tıklayınız.

Ekler

1- Başvuru Formu.doc
2- Araştırma Bilgi Formu.docx
3- Etik Değerlendirme Formu.docx
4- Taahhütname.docx