ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kuruldu

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2654 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılmış olup yerine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur.

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına bağlı olarak enstitü, fakülte, yüksekokul ve akademik birim kurulması, kapatılması, birleştirilmesi veya adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu ve ek 158 inci maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 39 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerinin yer aldığı Karara göre; Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren dört Enstitü kapatılmış ve yerine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur.

Kapatılan Enstitülerin bünyesinde yer alan Anabilim Dalları/Anasanat Dalları ile bu Anabilim Dalları/Anasanat dallarına kayıtlı olan lisansüstü öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri kurulan ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde devam edecektir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kurulması, Üniversitemize ve Ülkemize hayırlı olması dilekleriyle, tüm Öğrenci ve Akademisyenlerimize duyurulur.

Enstitü Müdürlüğü

 

16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete’ye ulaşmak için Lütfen Tıklayınız.